PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Čak ako ste uzeli i kredit od banke za kupovinu nektretnine možete u roku pd 15 dana odustati , bez navođenja razloga ( ZZKFU)

Tvoje pravo

Potrošači, u određenim slučajevima, imaju pravo da odustanu od ugovora kojim su kupili određen proizvod ili uslugu. Situacije u kojima potrošači imaju pravo da odustanu od već zaključenog ugovora, kao i način njegove realizacije regulisani su Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

U kojim slučajevima potrošač ima pravo da odustane od ugovora o kupoprodaji zaključenog sa trgovcem?

Potrošači, po pravilu, imaju pravo da odustanu od ugovora o kupoprodaji koje zaključe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca.

Ugovori na daljinu su oni ugovori koje potrošači zaključuju posredstvom nekog od sredstava komunikacije (npr. kupovina preko interneta, putem telefona), pod uslovom da prodavac na taj način vrši organizovanu prodaju ili pružanje usluga. Ovo može biti slučaj ukoliko, na primer, preko interneta kupite računar, patike ili zaključite ugovor sa mobilnim operaterom o pružanju usluga.

Jedan od izuzetaka u kojima potrošač ne može odustati od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno putem interneta su ugovori…

View original post 1,206 more words

Advertisements